-->
Ronald Robertson

Đặng Thành An

Youtuber

OBB FIX VĂNG

Trang web lấy mã thường xuyên thay đổi, vui lòng xem Video hướng dẫn hoặc Đọc 5 bước hướng dẫn lấy mã bên dưới.
Video hướng dẫn lấy mã:
👇

Nhập vào đây mã đã tìm được để mở khóa đi dến File tải!
Code by - ♥ Chiến Pandaz

Hướng dẫn lấy mã để đi đến link tải File

   Bước 1: Bạn sao chép từ khóa bên dưới

shbet 81

Bước 2: Dán từ khóa vào Google (Chrome) và tìm kiếm
Như thế này
👇

Bước 3: Sau khi dán từ khóa hãy vuốt xuống một tý nếu thấy trang web giống hình bên dưới thì bấm vào
Truy cập vào bài viết như bên dưới 
👇

Bước 4: Kéo xuống cuối bài viết, click vào nút  như hình dưới đây để lấy mã
(
Lưu ý: Phải làm đúng từ bước 1 thì vào web mới thấy nút này)
👇

Bước 5: Sau đó quay lại bài này và dán mật khẩu vào ô bên trên

Nhận xét